top of page
  • Writer's pictureJune

Kunne du tenke deg å bli medlem?

Updated: Jul 26, 2023

Kjære venner, bekjente og ukjente!


*This post is written in Norwegian since it mostly relates to people living in Norway, you’ll find a short summary in English below.


Vi håper dere alle har det fint der ute rundt om i landet vårt og at dere gleder dere til vår, varme og nye spirer som gror.

Nå når vi har den kaldeste tiden av året bak oss er det på tide å jobbe videre med målene vi satte oss for 2021. Selv om Korona fortsatt hindrer oss for mange fysiske møter, fortsetter vi med vår plan om å bli et registrert trossamfunn og opprusting til når vi kan møtes og henges igjen!


Ett av målene våre for 2021 har vært å søke om statelig registrering av Smertekirken som tros- og livssynssamfunn. Dette er noe vi tror vil tjene kirken og kirkens medlemmer av flere grunner.Vi føler at vår tro er like verdifull som alle andre tros- og livssynssamfunn der ute, faktisk så kan du si at de er inkludert i vår tro siden vi mener at alt er basert i den samme kraften som gjennomsyrer alt som er på tvers av tid og rom.


Ved å bli godkjent av de norske styresmaktene vil vi, våre medlemmer og de som kommer for å utføre smerteritualer hos oss bli validert på en måte som vi føler vil kunne bidra til å kunne hjelpe å fjerne stigma rundt smerte. Det finnes de som har en del motforestillinger rundt temaet, som mener at smerte bør unngås og at det å henge i kroker er en form for usunn selvskading. Vi mener at fysisk smerte kan være et nyttig og viktig verktøy for å kunne kjenne på vår tilstedeværelse og jobbe med vår indre smerte på en sikker og trygg måte.


Dersom vi blir et registrert trossamfunn vil vi også ha muligheten til å vie, døpe, konfirmere og gravlegge våre medlemmer på en måte som samsvarer med vår tro og vårt ønske om å behandle hele verden vi lever i med alt det innebærer på en respektfull, bærekraftig og inkluderende måte.


Og så er det jo ikke til å stikke under en stol at det økonomiske spiller en viktig rolle. Dersom vår søknad blir godkjent vil vi kunne motta tilskudd per (norske) medlem fra stat og kommune på lik linje med Den norske kirke. Dette vil kunne hjelpe oss å drifte vår kirke, investere i utstyr til smerteritualene, og til å kunne reise rundt for å tilby våre ritualer til flere rundt om i landet vårt.Vi har allerede en søknadsprosess bak oss fra 2018 som endte med avslag, hovedsakelig fordi myndighetene mente at vår tro ikke var “overjordisk” uten å gi oss noen begrunnelse på hvordan de kunne komme frem til dette synspunktet. Siden den gang har lovverket blitt oppdatert.


Den nye trossamfunnsloven stiller nye krav til godkjenning og forvaltning, og er alt-i-alt en forbedring av den gamle. En av endringene er at alle samfunn nå må ha et minimum av 50 medlemmer bosatt i Norge for å kunne bli registrert og være berettiget tilskudd. Disse må også ha meldt seg inn frivillig (selv eller via de som har foreldreansvaret) og ikke være medlemmer av andre registrerte tros- eller livssynssamfunn.


Staten har i tillegg strammet inn reglene for når det er mulig å søke, nå blir søknader kun behandlet en gang årlig med frist for å søke innen 1. mars (men utsatt til 9. april i år). Vi rekker ikke å søke i 2021, men vi vil gjerne ruste opp til neste runde så fort som mulig.


Vi har per dags dato 17 medlemmer bosatt i Norge, men vi trenger å finne ut av om disse er medlem av andre trossamfunn. Dersom du er en av disse kan du forvente deg en henvendelse fra oss i løpet av året som du kan velge å svare på hvis du vil. Vi vil få presisere at alle våre medlemmer er like mye verdt for oss uansett hva de ellers gjør og tror på i livet (med mindre de er et rasistisk, sexistisk, homo- eller transfobisk osv. rasshøl… Da vil vi ikke ha dem.)


Siden 17 ikke er 50 så kommer vi til vår bønn til deg. Dersom du ikke allerede er medlem, har du lyst til å bli det?


Dersom du allerede er medlem og i tillegg er medlem av for eksempel Den norske kirke bare fordi det var det som var vanlig da du ble født og du har tenkt at du egentlig skulle melde deg ut—kunne du tenke deg å gjøre det?


Har du lyst til å ta med deg samboeren din inn i kirken vår? Kanskje oppfordre dine foreldre, naboer og venner til å melde seg inn—og selvsagt også barna dine? 😊


Da hadde vi blitt veldig glad! Om du deler vår tro og vil være en del av vårt fellesskap kan du sende inn medlemsskjemaet på vår nettside/bli med.Siden vi (forhåpentligvis) nå har din oppmerksomhet vil vi også gjerne oppfordre til en god gammel idédugnad! Vet du om et sted vi kan finne flere som kunne tenke seg å bidra? Det vil nok bli vanskelig for oss å reise rundt frem til vi og de fleste andre har blitt vaksinert, men vi føler at den digitale verden er et fint verktøy som kan hjelpe oss ut og frem.


Dere kan finne utfyllende informasjon om vår tro her på nettsiden vår, men dersom noen av dere har noen spørsmål eller noe dere lurer på stiller vi gladelig opp til en prat med deg.*English short summary


One of our goals for 2021 has been to seek recognition from the state as a registered religion. They have, however, changed the law and now demand that you have 50 members living in Norway to be able to apply. These members also have to voluntarily sign up and cannot be a member of any other registered religious communities. In addition, they have set an annual deadline for the process—the 1st of March of each year. We will need more members to be able to register in 2022, and hope that as many as possible share our belief and want to join our community. If you are not yet among our treasured members, we will gladly welcome you—living in Norway or not.


235 views0 comments

Recent Posts

See All

Board meeting 2024

Smertekirken - Church of Pain held our annual board meeting on Thursday, 29 February, and we wanted to share the meeting minutes.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page